Verpleging

“Wij zijn verantwoordelijk voor uw verzorging”

Eén van de belangrijkste doelstellingen van ons centrum is het verbeteren en behouden van het welzijn en de kwaliteit van leven van al onze bewoners. Daarom vinden wij het van vitaal belang om te kunnen rekenen op verpleging 24 uur per dag. Ons team biedt een hoog niveau van zorg die kundig zijn om de gezondheid van mensen te behouden, te herstellen en te verbeteren. Met gekwalificeerd personeel, optimaal functioneren en teamwork, kunnen wij veel onnodige ziekenhuisopnames vermijden.

Onze verpleegkundigen zijn zoveel mogelijk tweetalig. In de residentie verblijven gemiddeld acht verschillende nationaliteiten, waarvan de Spaanse en Nederlandse het grootste aandeel hebben.

De verpleegtechnische handelingen die wij o.a. verrichten zijn:

  • Intraveneuze behandelingen.
  • Plaatsing of vervanging van katheters en sondes.
  • Hechtingen zetten of verwijderen.
  • Het uitvoeren van eenvoudige en complexe wondverzorging. Met als specialisatie het behandelen van doorligwonden.
  • Specifieke verzorging van stoma´s, tracheostomie, e.d.
  • Alle typen van bloedafname: capillair en intraveneus.
  • Electrocardiografie.