Fysiotherapeut

In onze residentie hebben wij een team van fysiotherapeuten die betrokken zijn bij de Post-Covid revalidatie. Eén van onze fysiotherapeuten gespecialiseerd in revalidatie na Covid is Paula Andrea Henao Palacios.

 “Met de uitbraak van een nieuw virus genaamd SARS-CoV-2 / Covid 19 zijn er een aantal wetenschappelijke protocollen opgesteld voor een multidisciplinaire klinische benadering voor post-Covid patiënten. Deze kwetsbare patienten hebben te maken met acute complicaties ten gevolge van de ziekte of complicaties die optreden in de herstelperiode na Covid 19.

Eén van de factoren die het meest van invloed is op patiënten met Covid 19 is de duur van het ziekenhuisverblijf; de laatste rapporten geven aan dat het gemiddelde ziekenhuisverblijf 4 weken is, wat fysieke, psychologische en psychiatrische problemen veroorzaakt.

De extreem lange opnameduur heeft een directe impact op de lichaamsfuncties op middellange en lange termijn. In grote lijnen komen na langdurig ziekenhuisverblijf complicaties voor zoals respiratorische problemen (longontsteking, pulmonale trombo-embolie), cardiovasculaire problemen (diepe veneuze trombose, pulmonale hypotensie), musculoskeletale problemen (verlies van spierkracht, verlies van spiermassa, contracturen, verminderde weerstand).

Daarnaast zijn er ook nog andere problemen die een rol spelen zoals psychosociale problemen (angst, depressie, verwarring, verlies van zelfvertrouwen), huidproblemen (decubitus) en spijsvertering- en urinewegproblemen (incontinentie, urineweginfecties, obstipatie). 

Bij opname op een intensive care-afdeling kunnen zich verschillende problemen ontwikkelen waaronder myopathieën, polyneuropathieën en neuropathieën. Dit treedt op bij 50% van de patiënten die vanwege ademnood mechanisch beademd zijn geweest tussen de tweede en derde week van hun verblijf op de IC.

Daarom heeft de revalidatie- en fysiotherapiegroep van de Residencia Ciudad Patricia een speciaal revalidatieprogramma ontwikkeld voor post-COVID 19-patiënten.

Ons Covid 19 revalidatieprogramma is gericht op:

* Het verbeteren van de ademhaling d.m.v. ademhalingsfysiotherapie.

* Het verbeteren van de fysieke en neuromusculaire aandoeningen d.m.v. krachttraining, mobiliteitsoefeningen en ontspanningsoefeningen.

* Het voorkomen van beperkingen in activiteiten. In de meest ernstige gevallen de beperkingen van patiënten die langdurig op de intensive care hebben verbleven.

Het is aangetoond dat langdurige immobiliteit diverse problemen veroorzaakt zoals: veranderingen in houdingsregulatie en balans (wat leidt tot gemakkelijker vallen), verandering van reflexen, neuropatische pijn, slaapproblemen en veranderingen in thermische en trillingsgevoeligheid.

Al deze factoren kunnen leiden tot tekortkomingen in de longfunctie, verminderde kracht van ademhalingsspieren, ledematen en manuele druk, beperkingen in activiteit zoals verminderde capaciteit en tolerantie om te oefenen, of ernstige beperkingen van deelname aan het dagelijks leven en werk. 

In onze residentie hebben we hooggekwalificeerd personeel dat specifieke neurorevalidatietechnieken zal toepassen naar de individuele behoeften van de patiënt. Daarnaast beschikken wij over  specifieke apparatuur voor neuromusculaire elektrische stimulatie en elektromagnetische stimulatie.”

Paula Andrea Henao is gediplomeerd fysiotherapeut die haar studie in Madrid heeft gevolgd en in 2005 haar diploma behaald heeft. Zij heeft een postdoctorale graad Fysiotherapie in traumatologie en orthopedische chirurgie behaald aan de Autonome Universiteit van Barcelona “Fundación Universitaria del Bages”. Daarnaast heeft zij een Specialiteit in Neurorevalidatie behaald aan de Autonome Universiteit van Manizales.  En aanvullend een diploma behaald Cardiopulmonale fysiotherapeutische interventie op de intensive care aan de Autonome Universiteit van Manizales.