Neuropsychologe

De ergotherapie is gespecialiseerd in het verzorgen van de bezigheden van patienten wiens leven en dagelijkse activiteiten  ernstig veranderd zijn na het doormaken van het Covid-19 virus.

De ergotherapeut houdt zich bezig met herstel, onderhoud en evaluatie van de dagelijkse activiteiten, zowel de basisactiviteiten als de meer complexe activiteiten.

Na het doormaken van Covid-19 kan men in het dagelijks leven onder meer problemen ondervinden met:

* Het vermogen om elementaire, instrumentele en geavanceerde dagelijkse activiteiten uit te voeren.

* Het vermogen om betekenisvolle rollen, gewoonten en gezonde routines te behouden.

* Moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van vrijetijdsactiviteiten.

* Beperkingen ondervinden in sociale participatie in zijn/haar omgeving.

Ergotherapie is een belangrijk gereedschap om het dagelijks leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Het tracht de zelfstandigheid van de patient te vergroten of te behouden, maakt aanpassingen in de omgeving, helpt de patient een balans te vinden/ om zich aan de situatie aan te passen waar nodig.

De belangrijkste doelstellingen van het neuropsychologische revalidatieprogramma zijn:

* Maximaliseren van de onafhankelijkheid van de patient. Zo goed mogelijk kunnen uitvoeren van de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) en andere productieve activiteiten, vrijetijdsbesteding en ontspannende activiteiten.

* Verbeteren van sensorische, motorische en praktische vaardigheden.

* Verbeteren van cognitieve, communicatieve en sociale vaardigheden die mogelijk zijn veranderd.

* In kaart brengen van de barrieres die de patient ondervindt in zijn/haar omgeving die hem/haar zowel functioneel als cognitief belemmeren. Deze barrieres wegnemen of de omgeving van de patient aanpassen waar nodig.

* Evaluatie van het proces en technische hulpmiddelen verschaffen om de functionele onafhankelijkheid te vergroten.

* Beoordelen welke hulpmiddelen er nog meer nodig zijn ter therapeutische ondersteuning.

* Nieuwe technieken aanleren hoe de patient zijn energie en ademhaling beter kan verdelen over de dag. Zodat er meer balans is en uitputting en het opgeven van taken vermeden kan worden.

* Verbetering van de kwaliteit van leven van de patient met ademhalingsproblemen zoals kortademigheid, door aanpassing van de technieken die men bij de ademhalingsfysiotherapie heeft geleerd.

* Training van ontspanningstechnieken en het managen van emoties.