Maatschappelijk werker

“De maatschappelijk werker fungeert als een schakel tussen de bewoner en hun omgeving”

De maatschappelijk werker is o.a. verantwoordelijk voor het werken aan de sociale relaties, de familierelaties en houdt zich bezig met de emotionele situatie van de bewoner. Deze factoren zijn belangrijk om in kaart te brengen, om de integratie van de bewoner in ons centrum te bevorderen.

Bovendien is de maatschappelijk werker verantwoordelijk voor de coordinatie met instanties die van belang zijn voor de bewoner: gemeenten, overheidsinstellingen, ziekenhuis, etc.

De maatschappelijk werker adviseert en regelt het in orde brengen van uw persoonlijke documenten alsmede naleving en verwerking van de ¨Ley de Dependencia¨ (de Afhankelijkheidswet).