Artsen

 

In Residencia Ciudad Patricia zijn twee artsen aanwezig, Dr. Arzuaga en Dra. Judith van Bergen. 

“Inmiddels is bekend dat het corona virus ook na de acute infectie nog lange tijd voor klachten kan zorgen, zeker bij mensen die erg ziek zijn geweest.

Terwijl eerder werd gedacht het corona virus alleen een infectie in de luchtwegen veroorzaakte, weten we nu dat het virus een negatieve invloed kan hebben verschillende organen en processen in het lichaam. Bovendien kan het negatieve effecten hebben op het mentale welzijn en denkvermogen.

Om deze reden wordt bij iedereen die in Zorghotel Ciudad Patricia komt revalideren individueel geëvalueerd. Welke klachten bestaan er nog en wat wil iemand uiteindelijk bereiken? Zo kan er voor iedereen een behandelplan op maat worden gemaakt. Vervolgens zullen de verschillende disciplines met elkaar samenwerken om samen met de patiënt naar de gestelde behandeldoelen toe te werken.    

Sinds 5 jaar ben ik werkzaam als huisarts en werkt daarnaast als arts in de geriatrie. Ik ben in Nederland opgeleid en als arts werkzaam geweest voordat ik mijn carrière in Spanje voortzette. Ik zal mij bezighouden met de medische kant van de revalidatie en zal de voortgang evalueren.”

Dra. Judith van Bergen