Verpleging

“Wij zijn verantwoordelijk voor uw verzorging”

Een van de belangrijkste doelstellingen van ons verpleeghuis is om het welzijn en de kwaliteit van het leven van elk van onze bewoners te vergroten. Ons team biedt een hoog niveau van zorg, o.a. om uw welzijn te optimaliseren, te onderhouden en waar mogelijk te herstellen. Dankzij de samenwerking met de arts en onze uitgebreide ervaring proberen wij ziekenhuisopnames, voor zover mogelijk, te voorkomen.
Onze verpleegkundigen zijn zoveel mogelijk tweetalig. In de residentie verblijven gemiddeld acht verschillende nationaliteiten, waarvan de Spaanse en Nederlandse het grootste aandeel hebben.
Om u een indruk te geven voor welke verpleegtechnische handelingen u bij ons terecht kunt:
  • Infuusbehandelingen en invasieve technieken
  • Verzorging van sondes en katheters.
  • Hechtingen en wondverzorging.
  • Stomaverzorging.
  • Bloedafname.
  • ECG.
  • Palliatieve behandelingen.