Permanent verblijf

“In het verpleeghuis Ciudad Patricia bieden wij een thuis aan degene die dat wenst en nodig heeft.”

De zoektocht naar de kwaliteit van leven is een prioriteit in alle levensfases en nog meer tijdens het ouder worden.

Ons centrum wijdt zich specifiek aan het verkrijgen van de optimale kwaliteit van leven.

De individuele behoefte van de bewoner wordt door ons in een persoonlijk zorgplan opgesteld, samen met de familieleden en/of relatie.

Dit zorgplan bevat een sociale- en medische analyse.

Onze methode is getoetst door zowel Spaanse als buitenlandse instellingen, met als resultaat dat verpleeghuis Ciudad Patricia alle kwaliteitscriteria met goed gevolg doorstaan heeft..