Patiënten met dementie

“U en uw partner kunnen op ons rekenen wanneer er bij een van u beide (beginnende) dementie optreedt”

We beschikken over een speciaal ingerichte afdeling waar individuele verzorging en behandeling wordt geboden aan mensen met (een beginnende vorm van) dementie. Binnen het team van Ciudad Patricia zijn ook een psycholoog, maatschappelijk werker en geestelijk verzorger werkzaam, die u juist in deze fase van uw leven goed bij kunnen staan.